Dokumenty do pobrania

1. Formularz

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [pdf]

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [docx]

2. Dokumenty wewnętrzne regulujące organizację spotkań/wydarzeń/konferencji

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez [pdf]

Statut Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]

3. Ustawy

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity z późn. zm.) [więcej]

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity z późn. zm.) [więcej]

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z późń. zm.) [więcej]