Dokumenty do pobrania

1. Formularz

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [pdf]

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [docx]

2. Dokumenty wewnętrzne regulujące organizację spotkań/wydarzeń/konferencji oraz cenniki

Zarządzenie nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez [pdf]

Statut Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]

Zarządzenie nr 1 Kanclerza UW z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie opłat za wynajmowanie sal i pomieszczeń w obiektach uniwersyteckich [pdf]

Zarządzenie nr 2 Kanclerza UW z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zwolnienia z opłat za wynajmowanie sal w obiektach uniwersyteckich przez uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie oraz samorządy studentów i doktorantów [pdf]

3. Ustawy

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity z późn. zm.) [więcej]

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity z późn. zm.) [więcej]

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z późń. zm.) [więcej]