Kontakt

Biuro Ewidencji Nieruchomości

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Auditorium Maximum, piętro I, pok. 8, 10
e-mail: ben@adm.uw.edu.pl

Godziny pracy biura
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

 

Zespół Biura Ewidencji Nieruchomości:

Pokój 10

Kierownik:
mgr inż. Maria Wysocka tel. (22) 55 20 876
e-mail: Maria.Wysocka@adm.uw.edu.pl

inż. Magdalena Olszewska tel. (22) 55 21 030
e-mail: magdalena.olszewska@adm.uw.edu.pl

mgr Daniel Paszyński (22) 55 21 035
e-mail: daniel.paszynski@adm.uw.edu.pl

mgr inż. Monika Piechnik tel. (22) 55 20 511
e-mail: Monika.Piechnik@adm.uw.edu.pl

Pokój 8

mgr Natalia Furman tel. (22) 55 24 020
e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl

mgr Mateusz Matyjasek tel. (22) 55 21 565
e-mail: mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl

mgr inż. arch. Antonina Wójtowicz-Kruk tel. (22) 55 21 034
e-mail: Antonina.Wojtowicz-Kruk@adm.uw.edu.pl

 

Jak dotrzeć?