Cennik

I.   BIURO EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI
     BIURO DS. NIERUCHOMOŚCI „POWIŚLE”
II.  BIURO GOSPODARCZO-LOGISTYCZNE
III. MUZEUM UW
IV. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE
V.  WYDZIAŁ HISTORII

 

 

I. Cenniki przestrzeni z puli ogólnouniwersyteckiej będących w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości oraz Biura ds. Nieruchomości „Powiśle”, w pionie Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości.

 

BIURO EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI

1. AUDYTORIUM MAXIMUM (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

2. BUDYNEK STAREJ BIBLIOTEKI UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

3. PAŁAC KAZIMIERZOWSKI (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

4. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Żurawia 4)
– Aula

5. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Karowa 20) – rezerwacja sali rozpocznie się od semestru letniego 2022/2023
– sala Kolumnowa

 

BIURO DS. NIERUCHOMOŚCI „POWIŚLE”

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Dobra 55)
– wszystkie sale

2. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE – BUW (ul. Dobra 56/66)
– sala Widowiskowa

 

II. Cenniki przestrzeni będących w dyspozycji Biura Gospodarczo-Logistycznego w pionie Kanclerza UW

 

BIURO GOSPODARCZO-LOGISTYCZNE

1. TEREN KAMPUSU CENTRALNEGO (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

2. TEREN KAMPUSU OCHOTA (ul. Banacha, Żwirki i Wigury, Miecznikowa, Pasteura)

3. INNE

 

III. Cennik przestrzeni będących w dyspozycji Muzeum UW

 

MUZEUM UW

1. PAŁAC TYSZKIEWICZÓW-POTOCKICH (ul. Krakowskie Przedmieście 32)
– sala Balowa
– sala Bilardowa
– sala Narożna

 

IV. Cenniki przestrzeni będących w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW)

W sprawie cennika przestrzeni będących w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), proszę o bezpośredni kontakt z opiekunami: https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/wynajem-sal/

 

V. Cennik przestrzeni będących w dyspozycji Wydziału Historii

W sprawie cennika sali Kolumnowej będącej w dyspozycji Wydziału Historii, proszę o bezpośredni kontakt z opiekunami: https://historia.uw.edu.pl/wydzial/o-nas/sala-kolumnowa/