Cennik – Budynek dydaktyczny przy ul. Dobrej 55

TABELA STAWEK*
Nazwa sali Powierzchnia Stawka dla jednostek UW (nota księgowa)
Budynek dydaktyczny przy ul. Dobrej 55
sala do 49 osób ok. 30-50 m2 25,00 zł/h
sala od 50 do 80 osób ok. 50-100 m2 50,00 zł/h
aula 1.007 lub 1.008 na 86 osób 105 m2 80,00 zł/h
aula 1.007/1.008 na 172 osoby 210 m2 160,00 zł/h
aula 0.410 na 138 osób 256 m2 200,00 zł/h
sala 0.141 na 150 osób 318 m2 200,00 zł/h
sale: 3.014, 3.110, 2.118, 1.100 > 100 m2 90,00 zł/h
hall z żółtymi schodami 449 m2 200,00 zł/h
dziedziniec australijski (hall z bumerangiem) 639 m2 300,00 zł/h
sale z kabinami tłumaczeniowymi: 00.080, Z614, Z617 50-70 m2 80,00 zł/h
laboratoria językowe: 01.061, 01.063, Z516, Z612, Z613 40-60 m2 80,00 zł/h
sale komputerowe: 2.019 24 m2 60,00 zł/h
sala konferencyjna 27-27 m2 40,00 zł/h
miejsce na korytarzu na stanowisko/stand ok. 2 m2 50,00 zł/h
miejsce na korytarzu na catering ok. 20 m2 100,00 zł ryczałt/dzień
miejsce na korytarzu na catering ok. 50 m2 200,00 zł ryczałt/dzień
miejsce na korytarzu na catering ok. 100 m2 400,00 zł ryczałt/dzień
pomieszczenie dla cateringu 14 m2 bezpłatnie
miejsce na korytarzu na wystawę ok. 20 m2 200,00 zł ryczałt/dzień
miejsce na korytarzu na wystawę ok. 50 m2 400,00 zł ryczałt/dzień
miejsce na korytarzu na wystawę ok. 100 m2 600,00 zł ryczałt/dzień
sesja zdjęciowa do 2h ok. 20 m2 250,00 zł
sesja zdjęciowa powyżej 2h – za każdą kolejną godzinę ok. 20 m2 100,00 zł/h
sesja filmowa do 2h ok. 20 m2 400,00 zł
sesja filmowa powyżej 2h – za każdą kolejną godzinę ok. 20 m2 150,00 zł/h
umieszczenie plakatu reklamowego na tablicy ogłoszeniowej do rozmiaru A3 bezpłatnie
umieszczenie planszowej informacji na playerach rozmieszczonych w holach głównych za film do 3 minut przygotowany zgodnie z instrukcjami informatyków BNP bezpłatnie

1. W soboty i niedziele stawki za udostępnienie powierzchni w budynku są zwiększone o 30% w stosunku do stawek określonych w Tabeli stawek.
2. W przypadku zmiany wyposażenia sali, stawki najmu dla takiej sali będą liczone analogicznie jak dla sali z podobnym wyposażeniem.
3. Pomoc w uruchomieniu/obsłudze sprzętu w salach będzie realizowana przez techników zgodnie z kolejnością zgłoszeń (tel. 22 55 26 026, e-mail: technicydobra55@adm.uw.edu.pl) w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku w trakcie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem akademickim, natomiast w weekendy zgodnie ze zgłoszonym i uzgodnionym wcześniej zapotrzebowaniem. W terminach, kiedy nie są realizowane zajęcia dydaktyczne, pomoc będzie udzielana w godz. 8.00-16.00, z kolei w weekendy zgodnie ze zgłoszonym i uzgodnionym wcześniej zapotrzebowaniem.
4. Pomoc określona w pkt. 3 dotyczy systemu audio-video oraz komputera, który je obsługuje. Pozostałe wyposażenie sali/pomieszczenia jest pod opieką jednostki, która ma na stanie dane wyposażenie.
5. Sale udostępnione na zajęcia dydaktyczne, które są rezerwowane przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w trybie pierwszeństwa rezerwacji, będą rozliczane za minimum 75% obłożenia sali przy założeniu, że 100% odpowiada liczbie 35 bloków godzinowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 za okres trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem akademickim.
6. Jeżeli wolne bloki godzinowe w salach udostępnionych w trybie pierwszeństwa rezerwacji zostaną udostępnione innej jednostce UW, tym samym zmniejszy to opłatę, o której mowa w pkt. 5 o wartość tego udostępnienia.
7. Sale dydaktyczne udostępnione na zajęcia dydaktyczne poza trybem wskazanym w pkt.5 będą liczone w następujący sposób: 1 blok zajęciowy to 1,75 h x stawka dla danej sali.
8. Sale dydaktyczne udostępnione na egzaminy i inne potrzeby związane z realizacją zadań edukacyjnych i rekrutacyjnych będą rozliczane zgodnie ze stawkami dla danej sali i czasem ich wykorzystania.
9. Rozliczenie płatności za udostępnienie sal na zajęcia dydaktyczne będzie następowało:
– w grudniu każdego roku za okres październik-listopad-grudzień (semestr zimowy),
– w marcu każdego roku za okres styczeń-luty (semestr zimowy),
– w lipcu każdego roku za semestr letni.
10. Rezerwacje na wydarzenia inne niż zajęcia dydaktyczne będą realizowane na podstawie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia
12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez.
11. Rezerwacje wstępne przyjmowane są mailowo na adres: rezerwacjedobra55@adm.uw.edu.pl.
12. W przypadku udostępnienia pomieszczeń spoza tabeli stawek tj. o innej powierzchni lub innym wyposażeniu oraz poza godzinami otwarcia budynku, stawka najmu ustalana będzie przez Administratora obiektu indywidualnie.
13. W przypadku zgłoszenia potrzeby zapewnienia obsługi sali/wydarzenia poprzez obecność informatyka ds. obsługi systemu audio-video podczas trwania wydarzenia, doliczana jest dodatkowa opłata 100,00 zł/h dla jednostek UW i 150,00 zł/h plus VAT dla jednostek spoza UW. Opłata liczona jest za czas niezbędny na przygotowanie wydarzenia i jego realizację, na podstawie pisemnych uzgodnień pomiędzy użytkownikiem sali/przestrzeni a zespołem technicznym systemów audio-video. Powyższa opłata dotyczy dni roboczych pracy informatyków od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle” nie zapewnia obsługi informatyków w weekendy.
14. Zadania wymienione w pkt. 13 uzgadniane są:
– telefonicznie: 22 55 26 092
– mailowo: it@wn.uw.edu.pl
15. Czas udostępnienia sali/powierzchni liczony jest w zaokrągleniu do pełnych godzin, od godziny momentu pobrania kluczy lub otwarcia drzwi kartą, do godziny momentu zdania kluczy/zamknięcia pomieszczenia kartą lub od czasu rozpoczęcia przygotowań do zdjęć/sesji/ustawienia stoiska itp. do czasu opuszczenia budynku przez ekipę zdjęciową/filmową/obsługę stoiska czy wydarzenia.
16. Noty księgowe dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie sali/powierzchni będą wystawiane w terminie do 40 dni kalendarzowych od daty wydarzenia, natomiast faktury będą wystawiane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi najmu dla podmiotów zewnętrznych.
17. Informacje/plakaty dotyczące realizowanego w budynku wydarzenia mogą być rozwieszone tylko na tablicach ogłoszeniowych dostępnych w budynku. Nie można umieszczać informacji/plakatów na ścianach, drzwiach, elewacji itp. powierzchniach.
18. Tabela stawek obowiązuje od dnia 01.10.2022r.

 

*   W przypadku organizacji wydarzeń przez podmioty zewnętrzne, stawki najmu wyliczane są indywidualnie.