Cennik – BUW

TABELA STAWEK
Nazwa sali Powierzchnia Stawka dla jednostek UW (nota księgowa)
BUW
sala Widowiskowa 189 m2 120,00 zł/h

1. W soboty i niedziele stawki za udostępnienie powierzchni w budynku są zwiększone o 30%, w stosunku do stawek określonych w Tabeli stawek.
2. W przypadku organizacji wydarzeń przez podmioty zewnętrzne, stawki najmu wyliczane są indywidualnie.
3. Pomoc w uruchomieniu/obsłudze sprzętu w sali będzie realizowane w godzinach 8:00-21:30 od poniedziałku do piątku. Regulacja wysokości sceny wymaga wcześniejszego zgłoszenia (zaznaczenia) w formularzu rezerwacji sali. Regulacja sceny wymaga przerwy między wydarzeniami w odstępie czasu 2 godzin. Całkowity koszt regulacji sceny pokrywa jednostka zgłaszająca takie zapotrzebowanie.
4. Rezerwacja sali odbywa się na podstawie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez.
5. W przypadku imprezy do 50 uczestników formularz należy złożyć co najmniej 5 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.
W przypadku imprezy powyżej 50 uczestników formularz należy złożyć co najmniej 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia imprezy.
6. Rezerwacje wstępne przyjmowane są mailowo na adres: bnp@adm.uw.edu.pl
7. Rozliczenie płatności za udostępnienie sali na zajęcia dydaktyczne będzie następowało:
– w grudniu każdego roku za okres październik-listopad-grudzień (semestr zimowy)
– w marcu każdego roku za okres styczeń-luty (semestr zimowy)
– w lipcu każdego roku (semestr letni)
8. Noty księgowe dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie sali będą wystawiane w terminie 40 dni kalendarzowych od daty wydarzenia.
9. Wszystkie imprezy powinny być zorganizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez.
10. Sala Widowiskowa S.A.03 jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-21:30.
11. Maksymalna pojemność sali Widowiskowej S.A.03 to 95 osób.
12. Dla wydarzeń większych niż 50 osób, obowiązkiem organizatora jest zapewnienie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zaznajomionej z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku.
13. Za przygotowanie, przeprowadzenie oraz bezpieczeństwo imprezy odpowiada jej organizator, który jest zobowiązany poinformować uczestników o przepisach porządkowych.
14. Tabela stawek obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.

 

W sprawie cennika przestrzeni będących w dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), proszę o bezpośredni kontakt z opiekunami: https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/wynajem-sal/