Rezerwacja sal

Organizacja imprez, wynajem sal i powierzchni w ramach puli ogólnouniwersyteckiej

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, uniwersyteckie organizacje studenckie i doktoranckie mają możliwość rezerwacji pomieszczeń w uniwersyteckich budynkach z puli ogólnouniwersyteckiej oraz przestrzeniach na terenie Kampusu Centralnego oraz Kampusu „Powiśle” będących w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości oraz Biura ds. Nieruchomości „Powiśle”, w pionie Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości m.in. w Auditorium Maximum, Starej Bibliotece Uniwersyteckiej, Pałacu Kazimierzowskim, Budynku dydaktycznym przy ul. Dobrej 55, Budynku dydaktycznym przy ul. Żurawiej 4, Budynku dydaktycznym przy ul. Karowej 20 oraz w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie lub jej Ogrodach (BUW)* na dodatkowe wydarzenia w tym: kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, kursy i szkolenia, a także inne wydarzenia. W ofercie dostępnych jest kilkadziesiąt sal o różnej powierzchni i charakterze: duże aule konferencyjne, sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, jak również sale zabytkowe.

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie udostępniania sal/budynków z puli ogólnouniwersyteckiej.

 

Rezerwacja sal i powierzchni poza pulą ogólnouniwersytecką

Zainteresowani rezerwacją sal w pozostałych budynkach UW powinni kontaktować się bezpośrednio z wydziałami i jednostkami zarządzającymi danymi Gmachami (Wydziały i jednostki)** bądź Administratorami budynków.

W sprawie wynajmu pomieszczeń na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 należy kontaktować się z bezpośrednio z BUW***.

 

* więcej informacji odnośnie sal i budynków w zakładce „Wykaz sal ogólnouniwersyteckich”

** mapa uniwersytecka Warszawy [mapa]

*** Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i jej Ogrody (BUW) – Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie organizacji dużych wydarzeń