Cennik – Pałac Tyszkiewiczów-Potockich

1. W przypadku organizacji wydarzeń w salach, w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, w dyspozycji Muzeum UW, stawki najmu wyliczane są indywidualnie.
2. Rezerwacje na wydarzenia są realizowane na podstawie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez.
3. Rezerwacje wstępne przyjmowane są przez Muzeum UW.