Wykaz przestrzeni z puli ogólnouniwersyteckiej

Wykaz przestrzeni z puli ogólnouniwersyteckiej będących w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości oraz Biura ds. Nieruchomości „Powiśle” w pionie Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości

 

1. AUDYTORIUM MAXIMUM (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

2. BUDYNEK STAREJ BIBLIOTEKI UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

3. PAŁAC KAZIMIERZOWSKI (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

4. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Żurawia 4)

5. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Karowa 20)

6. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Dobra 55)

7. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE – BUW (ul. Dobra 56/66)