Cennik – sale w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości

TABELA STAWEK*
Nazwa sali Powierzchnia Stawka dla jednostek UW (nota księgowa)
Audytorium Maximum
Aula im. A. Mickiewicza – parter 501,16 m2 350,00 zł/h
Aula im. A. Mickiewicza – balkon 238,08 m2 320,00 zł/h
sala A 139,93 m2 62,00 zł/h
sala B 140,33 m2 62,00 zł/h
sala C 139,93 m2 62,00 zł/h
sala D 140,33 m2 62,00 zł/h
sala E 28,91 m2 15,00 zł/h
sala F 17,44 m2 10,00 zł/h
Stary BUW
Aula 361,56 m2 270,00 zł/h
hol na parterze 254,76 m2 170,00 zł/h
hol na I piętrze 83,31 m2 140,00 zł/h
sala 105 83,39 m2 56,00 zł/h
sala 105 + 108 108,17 m2 74,00 zł/h
sala 106 84,44 m2 56,00 zł/h
sala 107 83,43 m2 56,00 zł/h
sala 107 + 109 107,83 m2 74,00 zł/h
sala 111 47,26 m2 32,00 zł/h
sala 112 53,56 m2 36,00 zł/h
sala 113 38,60 m2 25,00 zł/h
sala 114 35,28 m2 25,00 zł/h
sala 115 53,80 m2 36,00 zł/h
sala 116 47,57 m2 32,00 zł/h
sala 205 84,70 m2 56,00 zł/h
sala 207 85,25 m2 56,00 zł/h
sala 211 47,60 m2 32,00 zł/h
sala 212 53,46 m2 36,00 zł/h
sala 213 38,60 m2 25,00 zł/h
sala 214 35,28 m2 25,00 zł/h
sala 215 53,73 m2 36,00 zł/h
sala 216 48,57 m2 32,00 zł/h
sala 308 93,93 m2 63,00 zł/h
hol na III piętrze 42,26 m2 25,00 zł/h
Pałac Kazimierzowski**
sala Brudzińskiego 105,00 m2 70,00 zł/h
sala 15 45,00 m2 30,00 zł/h
sala Senatu 115,00 m2 200,00 zł/h
sala Złota 87,00 m2 200,00 zł/h
hol Rektorski 160,10 m2 200,00 zł/h
m2  zł/h
m2  zł/h
Budynek dydaktyczny przy ul. Żurawiej 4
Aula 98,55 m2 35,00 zł/h
Budynek dydaktyczny przy ul. Karowej 20
Sala Kolumnowa 112,89 m2 19,00 zł/h

1. W przypadku udostępnienia pomieszczeń / terenów spoza tabeli stawek tj. o innej powierzchni lub innym wyposażeniu oraz poza godzinami otwarcia budynku, stawka najmu ustalana będzie przez Administratora obiektu indywidualnie.
2. W soboty i niedziele stawki za udostępnienie powierzchni w budynku są zwiększone o 25% w stosunku do stawek określonych w Tabeli stawek.
3. Pomoc w uruchomieniu/obsłudze sprzętu w salach będzie realizowana przez techników zgodnie z kolejnością zgłoszeń (tel. (22) 55 20 502, e-mail: sekcjaav@uw.edu.pl) w godz. 8-20 od poniedziałku do piątku w trakcie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem akademickim, natomiast w weekendy zgodnie ze zgłoszonym i uzgodnionym wcześniej zapotrzebowaniem. W terminach, kiedy nie są realizowane zajęcia dydaktyczne, pomoc będzie udzielana w godz. 8-20, z kolei w weekendy zgodnie ze zgłoszonym i uzgodnionym wcześniej zapotrzebowaniem.
4. Rezerwacje na wydarzenia inne niż zajęcia dydaktyczne będą realizowane na podstawie formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez.
5. Rezerwacje wstępne przyjmowane są przez Biuro Ewidencji Nieruchomości.
6. Czas udostępnienia sali/powierzchni liczony jest w zaokrągleniu do pełnych godzin, od godziny momentu pobrania kluczy do godziny momentu zdania kluczy lub od czasu rozpoczęcia przygotowań do zdjęć/sesji/ustawienia stoiska itp. do czasu opuszczenia budynku przez ekipę zdjęciową/filmową/obsługę stoiska czy wydarzenia.
7. Noty księgowe dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie sali/powierzchni będą wystawiane kwartalnie, natomiast faktury będą wystawiane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi najmu dla podmiotów zewnętrznych.
8. Informacje/plakaty dotyczące realizowanego w budynku wydarzenia mogą być umieszczane w miejscach i terminach uzgodnionych każdorazowo z Administratorem obiektu. Nie można umieszczać informacji/plakatów na ścianach, drzwiach, elewacji itp. powierzchniach.
9. Tabela stawek obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.

 

*   W przypadku organizacji wydarzeń przez podmioty zewnętrzne, stawki najmu wyliczane są indywidualnie.
** Przestrzenie w budynku Pałacu Kazimierzowskiego nie są udostępniane jednostkom zewnętrznym.