O nas

Biuro Ewidencji Nieruchomości (BEN) mieści się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w budynku Auditorium Maximum, na I piętrze, w pokojach: 8 i 10

Do zakresu działania Biura Ewidencji Nieruchomości (BEN) należy prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości Uniwersytetu, w szczególności:
1. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prawno-własnościowej nieruchomości znajdujących się we władaniu Uniwersytetu;
2. podejmowanie czynności w celu uzgodnienia ze stanem faktycznym i prawnym treści ksiąg wieczystych, rejestru gruntów i budynków oraz ewidencji majątkowej Uniwersytetu;
3. aktualizowanie stanu wiedzy na temat zasobów przestrzennych, w szczególności bieżące prowadzenie baz danych, rejestrów oraz niezbędnych zestawień. W tym celu biuro ma prawo żądać przedstawienia właściwych informacji i danych od jednostek organizacyjnych administrujących danymi obiektami i terenami;
4. monitorowanie zmian powierzchni wynajmowanych przez Uniwersytet podmiotom zewnętrznym. W tym celu biuro ma prawo żądać przedstawienia właściwych informacji i danych od jednostek organizacyjnych prowadzących umowy najmu i dzierżawy;
naliczanie podatku od nieruchomości oraz monitorowanie realizacji opłat;
5. merytoryczny nadzór nad elektronicznym systemem rezerwacji sal (USOS-SRS);
6. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w obszarze dotyczącym spraw nieruchomości;

Biuro Ewidencji Nieruchomości (BEN) podlega Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości.

 

Auditorium Maximum wybudowano w dwudziestoleciu międzywojennym i była to w tym czasie najważniejsza inwestycja uczelni. Podczas II wojny światowej gmach został zrujnowany, a jego hall służył wtedy jako stajnia. Auditorium odbudowano w latach 50. XX wieku. Klasycystyczny wyraz nadają mu cztery jońskie kolumny usytuowane przy wejściu głównym. W budynku znajdują się biura uczelniane oraz największa aula im. Mickiewicza, w której zmieści się 850 osób [więcej]

Obejrzyj panoramę google