Dokumenty do pobrania

1. Oświadczenie Organizatora imprezy dot. egzekwowania i przestrzegania procedur w czasie epidemii COVID-19 [pdf]

2. Dokument obowiązuje w okresie epidemicznym (Covid-19):

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [pdf]

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [docx]

3. Dokumenty regulujące organizację spotkań/wydarzeń/konferencji

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa imprez [pdf]

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych [pdf]