Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2022 r. w ramach administracji ogólnouniwersyteckiej powołuje stanowisko Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości.

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości w ramach swoich kompetencji nadanych przez Rektora, kieruje gospodarką nieruchomościami Uczelni oraz podejmuje decyzje w tym zakresie, a w szczególności: zarządzania i administrowania nieruchomościami; ewidencji nieruchomości; obsługi gospodarczej; obsługi serwisowo-technicznej.

Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości bezpośrednio podlegają:
1) Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
2) Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
3) Biuro Ewidencji Nieruchomości
4) Biuro Gospodarcze