Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2022 r. w ramach administracji ogólnouniwersyteckiej powołuje stanowisko Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości.

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości w ramach swoich kompetencji nadanych przez Rektora, kieruje gospodarką nieruchomościami Uczelni oraz podejmuje decyzje w tym zakresie, a w szczególności: zarządzania i administrowania nieruchomościami; ewidencji nieruchomości; obsługi gospodarczej; obsługi serwisowo-technicznej.

Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości bezpośrednio podlegają:
1) Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
2) Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
3) Biuro Ewidencji Nieruchomości
4) Biuro Gospodarcze

 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie udostępniania sal/budynków z puli ogólnouniwersyteckiej m.in. w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej, Auditorium Maximum, Pałacu Kazimierzowskim, Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Budynku dydaktycznym przy ul. Dobrej 55 oraz w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie lub jej Ogrodach (BUW)* na potrzeby organizacji wydarzeń.

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie organizacji akcji promocyjnych i reklamowych, sesji zdjęciowych, sesji plakatowych, wystaw, nagrań, imprez plenerowych i innych przedsięwzięć.

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie m.in. na zabezpieczenia terenu, wydzielenia miejsc parkingowych, wydawania przepustek, wyznaczenie terenu pod namioty np. recepcyjne, cateringowe oraz kwestii technicznych związanych z organizacją samych wydarzeń.

* Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i jej Ogrody (BUW) Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie organizacji dużych wydarzeń