Pion Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości

Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości bezpośrednio podlegają:
1) Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
2) Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
3) Biuro Ewidencji Nieruchomości