Rezerwacja sal

UWAGA!!!

W związku wyłączeniem Gmachu Starego BUW z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022, wszystkie rezerwacje na dodatkowe wydarzenia w budynkach i salach z puli ogólnouniwersyteckiej zostają wstrzymane do odwołania [więcej]

 

 

Zarządzenie nr 98 rektora UW

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało wydane Zarządzenie nr 98 rektora UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy m.in. organizacji wydarzeń zgodnie aktualnymi wymogami higieniczno-sanitarnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. [czytaj]

Zgodnie § 5 Zarządzenia: „Publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne, naukowe, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia (…)„.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego [więcej]

 

 

Organizacja imprez, wynajem sal i powierzchni w ramach puli ogólnouniwersyteckiej

Jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, uniwersyteckie organizacje studenckie i doktoranckie mają możliwość rezerwacji pomieszczeń w uniwersyteckich budynkach przy Krakowskim Przedmieściu, m.in. w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej, Auditorium Maximum, Pałacu Kazimierzowskim czy Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich* na konferencję, debatę, czy spotkanie autorskie. W ofercie dostępnych jest kilkadziesiąt sal o różnej powierzchni i charakterze: duże aule konferencyjne, mniejsze sale wykładowe, jak również sale zabytkowe.

Zgodę na zorganizowanie wydarzeń w ramach sal/budynków z puli ogólnouniwersyteckiej wydaje Dyrektor ds. Nieruchomości.

Przedsięwzięcia reklamowe

Zgodę na akcje promocyjne i reklamowe, sesje zdjęciowe, nagrania oraz wszelkie przedsięwzięcia na terenie Kampusu przy Krakowskim Przedmieściu (np. nagrywanie materiałów, wywieszanie plakatów) wydaje Dyrektor ds. Nieruchomości.

Rezerwacja sal i powierzchni poza pulą ogólnouniwersytecką

Zainteresowani rezerwacją sal w pozostałych budynkach UW powinni kontaktować się bezpośrednio z wydziałami i jednostkami zarządzającymi danymi Gmachami (Wydziały i jednostki)** bądź Administratorami budynków.

W sprawie wynajmu pomieszczeń na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66 należy kontaktować się z bezpośrednio z BUW.

 

*więcej informacji odnośnie sal i budynków w zakładce „Wykaz sal ogólnouniwersyteckich”

**mapa uniwersytecka Warszawy [mapa]