Cennik

Cenniki obiektów z puli ogólnouniwersyteckiej będących w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości, Biura ds. Nieruchomości „Powiśle” oraz Biura Gospodarczego, w pionie Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości.

 

BIURO EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI

1. AUDYTORIUM MAXIMUM (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

2. BUDYNEK STAREJ BIBLIOTEKI UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

3. PAŁAC KAZIMIERZOWSKI (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

4. PAŁAC TYSZKIEWICZÓW-POTOCKICH (ul. Krakowskie Przedmieście 32)
– sala Balowa
– sala Bilardowa

5. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Żurawia 4)
– Aula

6. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Karowa 20) – rezerwacja sali rozpocznie się od semestru letniego 2022/2023
– sala Kolumnowa

 

BIURO DS. NIERUCHOMOŚCI „POWIŚLE”

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Dobra 55)
– wszystkie sale

2. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE – BUW (ul. Dobra 56/66)
– sala Widowiskowa

 

BIURO GOSPODARCZE

1. TEREN KAMPUSU CENTRALNEGO (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

2. TEREN KAMPUSU OCHOTA (ul. Banacha, Żwirki i Wigury, Miecznikowa, Pasteura)