Informacje ogólne

Termin złożenia formularza rezerwacji sal:

– Formularz przyjmowany jest maksymalnie na miesiąc przed wydarzeniem

 

Forma złożenia formularza rezerwacji sal:

– formularz można przesłać skanem na maila (n.furman@adm.uw.edu.pl lub mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl) – nie jest wymagany oryginał

– formularz można przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką (Biuro Ewidencji Nieruchomości, Auditorium Maximum, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa)

 

Zgoda:

  1. Decyzja wydawana jest w ciągu tygodnia od złożenia wniosku

 

Podpisy i pieczątki:

  1. W przypadku jednostek UW wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz danej jednostki.
  2. W przypadku Kół Naukowych, Samorządów Studentów/Doktorantów podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki: Dziekana, Prodziekana, Dyrektora lub Kierownika Jednostki (zgoda na powstanie i funkcjonowanie pochodzi od Władz Uniwersytetu Warszawskiego*).
  3. W przypadku Stowarzyszeń (Organizacji Studenckich/Doktoranckich) Ogólnouczelnianych (zarejestrowane poza UW, jednakże uzyskały zgodę Władz UW na funkcjonowania na terenie Uniwersytetu Warszawskiego*) wymagany jest podpis i pieczątka Członka Zarządu (np. Zarząd Samorządu Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów)

*uczelniane organizacje studenckie i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne [więcej]