Informacje ogólne

Termin złożenia formularza rezerwacji sal:

3 DNI ROBOCZE w przypadku imprezy do 50 uczestników

2 TYGODNIE  w przypadku imprezy powyżej 50 uczestników

UWAGA!!! W przypadku niedotrzymania terminów złożenia formularza, wniosek nie zostanie przyjęty.

 

UWAGA!!! Pomiędzy dodatkowymi spotkaniami/wydarzeniami/egzaminami musi być uwzględniona co najmniej godzinna przerwa!

 

Forma złożenia formularza rezerwacji sal:

– formularz można przesłać skanem na maila (n.furman@adm.uw.edu.pl lub mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl)

– formularz można przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką (Biuro Ewidencji Nieruchomości, Auditorium Maximum, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa)

 

Zgoda:

  1. Decyzja wydawana jest w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.
  2. Złożenie formularza NIE OZNACZA automatycznej zgody na wynajęcie sali. Prosimy nie drukować zaproszeń i plakatów ani w żaden inny sposób nie informować o spotkaniu przed uzyskaniem zgody!

 

Podpisy i pieczątki:

  1. W przypadku jednostek UW wymagany jest podpis i pieczątka osoby z władz danej jednostki.
  2. W przypadku Kół Naukowych, Samorządów Studentów/Doktorantów podlegających pod Jednostki Wydziałowe, wymagany jest podpis i pieczątki: Dziekana, Prodziekana, Dyrektora lub Kierownika Jednostki (zgoda na powstanie i funkcjonowanie pochodzi od Władz Uniwersytetu Warszawskiego*).
  3. W przypadku Stowarzyszeń (Organizacji Studenckich) Ogólnouczelnianych (zarejestrowane poza UW, jednakże uzyskały zgodę Władz UW na funkcjonowania na terenie Uniwersytetu Warszawskiego*) wymagany jest podpis i pieczątka Członka Zarządu (np. Zarząd Samorządu Studentów, Niezależne Zrzeszenie Studentów)

*uczelniane organizacje studenckie i ogólnouczelniane jednostki organizacyjne [więcej]