Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 lutego 2022 r.  w ramach administracji ogólnouniwersyteckiej powołuje stanowisko Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości*

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości w ramach swoich kompetencji nadanych przez Rektora, kieruje gospodarką nieruchomościami Uczelni oraz podejmuje decyzje w tym zakresie, a w szczególności:
1) zarządzania i administrowania nieruchomościami;
2) ewidencji nieruchomości.

 

STAWKI ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI

Zgodnie z ZARZĄDZENIE NR 1 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie opłat za wynajmowanie sal i pomieszczeń w obiektach uniwersyteckich stawki odpłatności przed ich wprowadzeniem w życie wymagają zatwierdzenia przez Zastępcę Kanclerza ds. Nieruchomości.

Stawki odpłatności za udostępnienie:

– sal (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– pomieszczeń (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– powierzchni (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– terenów (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– miejsc parkingowych (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

jednostkom organizacyjnym UW oraz podmiotom zewnętrznym na cele nie związane z działalnością statutową UW, opracowują i aktualizują jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, które wykonują zadania administrowania nieruchomościami odpowiednio dla przypisanego im obszaru eksploatacji.

 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie udostępniania sal/budynków z puli ogólnouniwersyteckiej m.in. w Auditorium Maximum, Starej Bibliotece Uniwersyteckiej, Pałacu Kazimierzowskim, Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Budynku dydaktycznym przy ul. Dobrej 55, Budynku dydaktycznym przy ul. Żurawiej 4, Budynku dydaktycznym przy ul. Karowej 20 oraz w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie lub jej Ogrodach (BUW)** na potrzeby organizacji wydarzeń (w tym: kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, wykładów otwartych, spotkań uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, kursów i szkoleń, a także innych wydarzeń).

 

* z póź. zm. w ZARZĄDZENIU NR 145 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego: „w § 28a: a) w ust. 1 pkt 3 i 4 skreśla się, b) w ust. 3 pkt 4 skreśla się” oraz „w załączniku nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego w tytule Zastępca Kanclerza ds. Nieruchomości w § 1 pkt 6 i 7 skreśla się.”. [więcej]

** Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i jej Ogrody (BUW) – Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości podejmuje decyzje w sprawie organizacji dużych wydarzeń.