Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”

Do zakresu działania Biura ds. Nieruchomości „Powiśle” (BNP) należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, zabezpieczenia i eksploatacji nieruchomości związanych z kompleksem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz budynkiem dydaktycznym przy ul. Dobrej 55 w Warszawie, w szczególności:
1) sporządzanie i realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia, umów na dostawę mediów oraz obsługę i konserwację nieruchomości;
2) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem porządku, pielęgnacją terenów zielonych oraz bezpieczeństwa w administrowanych nieruchomościach;
3) prowadzenie we współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu ewidencji kosztów utrzymania administrowanych nieruchomości;
4) zapewnienie właściwych pod względem technicznym i bhp warunków użytkowania.

 

Kontakt:
Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
kierownik: mgr inż. Iwona Niezbecka-Zawada
ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa
budynek „Domek Ogrodnika”
tel. (22) 55 25 918
e-mail: bnp@adm.uw.edu.pl