Dane kontaktowe

Sekretariat Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości
tel. (22) 55 24 203
e-mail: sekretariat.zkn@adm.uw.edu.pl

p.o. Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości
mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz