Dane kontaktowe

Sekretariat Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości
tel. (22) 55 24 203
e-mail: sekretariat.zkn@adm.uw.edu.pl

 

p.o. Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości
mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz
tel. (22) 55 24 203
e-mail: sekretariat.zkn@adm.uw.edu.pl

Asystentka p.o. Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości
mgr Natalia Furman
tel. (22) 55 24 020
e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl