Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”

Do zakresu działania Biura ds. Nieruchomości „Ochota” (BNO) należy zapewnienie prawidłowego pod względem technicznym funkcjonowania, zabezpieczenia i eksploatacji nieruchomości Centrum Nowych Technologii UW (CeNT I), Wydziału Fizyki (CENT II) oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CeNT III) zlokalizowanych na terenie Kampusu Ochota, a w szczególności:
1) przygotowanie przetargów i nadzór nad realizacją umów związanych z konserwacją i serwisem urządzeń technicznych eksploatowanych w nadzorowanych nieruchomościach oraz wszelkich instalacji;
2) zabezpieczenie właściwych warunków ppoż. i bhp w poszczególnych obiektach;
3) nadzorowanie wykonania oraz kompletowanie dokumentacji modernizacji nieruchomości;
4) prowadzenie we współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu ewidencji i optymalizacji kosztów utrzymania administrowanych nieruchomości.

 

Kontakt:
Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
kierownik: mgr inż. Barbara Werczyńska
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
budynek Wydziału Geologii
tel. (22) 55 43 815
e-mail: bno@adm.uw.edu.pl