Dane kontaktowe

UWAGA!!!

W związku wyłączeniem Gmachu Starego BUW z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022, wszystkie rezerwacje na dodatkowe wydarzenia w budynkach i salach z puli ogólnouniwersyteckiej zostają wstrzymane do odwołania [więcej]

 

Biuro Ewidencji Nieruchomości od dnia 1 lipca b.r. powraca do pracy w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Przyjęcia interesantów w wyjątkowych sytuacjach, odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu oraz przy zachowaniu zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelka korespondencja do Biura Ewidencji Nieruchomości, powinna być kierowana w formie mailowej bądź w formie papierowej składana w Kancelarii UW, a pozostałe sprawy załatwiane telefonicznie. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

Godziny pracy:
poniedziałek- piątek: 8.00 – 16.00

mgr Natalia Furman 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Auditorium Maximum, I piętro, pok. 8
tel. (22) 55 24 020
e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl

mgr Mateusz Matyjasek
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Auditorium Maximum, I piętro, pok. 8
tel. (22) 55 21 565
e-mail: mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl

 

Jak dotrzeć?