Jak dotrzeć?

Jak dotrzeć do Biura Ewidencji Nieruchomości?