ROK 2022

ROK 2022

 

Drugi etap budowy gmachu „Dobra 55”

Zakończyła się budowa drugiego etapu gmachu przy ul. Dobrej 55, przeznaczonego m.in. dla wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii. Prace budowlane, rozpoczęły się w czerwcu 2019 roku. Od nowego roku akademickiego z budynku korzystać będą studenci, doktoranci i pracownicy wydziałów Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz inne jednostki dydaktyczne w ramach przestrzeni ogólnouniwersyteckich. Więcej informacji odnośnie drugiego etapu budowy gmachu Dobra 55 można znaleźć na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.