System Rezerwacji Sal (SRS)

System Rezerwacji Sal (w skrócie SRS) umożliwia przeglądanie na stronie rozkładu zajęć dla dowolnej sali w wybranym tygodniu oraz rezerwowanie terminów i sal dla istniejących bądź nowych wydarzeń niezwiązanych z zajęciami dydaktycznymi.

 

Nadawanie/Modyfikowanie uprawnień

Nadawanie (bądź modyfikowanie) uprawnień odbywa się poprzez wypełnienie Formularza SRS i odesłanie go skanem na adres mailowy: n.furman@adm.uw.edu.pl lub mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl. Po akceptacji przez Biuro Ewidencji Nieruchomości, Biuro przesyła formularz do Działu Aplikacji Komputerowych w celu nadania/modyfikacji uprawnień.

Formularz SRS [pobierz]

 

Logowanie do systemu SRS

Logowanie do systemu SRS, odbywa się hasłem CAS-owym (login: PESEL i hasło). Proszę o sprawdzenie, czy posiadają Państwo konto CAS i mogą zalogować się do systemu SRS. W przypadku osób nie posiadających konta CAS:

  1. Pracownicy Wydziałów – założenie konta CAS odbywa się u Pełnomocników ds. USOS w Jednostkach Organizacyjnych UW
  2. Pracownicy Administracji Centralnej – wysłanie maila z prośbą o założenie konta CAS do HelpDESK: helpdesk@uw.edu.pl 

 

System Rezerwacji Sal (SRS)

System Rezerwacji Sal (SRS) – wersja testowa

Instrukcja [pobierz]

 

Konfiguracja SRS

Ustawienia powiadomień e-mail służą otrzymywaniu wiadomości mailowych na skrzynkę pocztową w sprawie rezerwacji, modyfikacji bądź usuwania wydarzeń.

Zakładka „Preferencje” [zobacz]

 

Usunięcie uprawnień

Skasowanie uprawnień (usunięcie konta) odbywa się poprzez wypełnienie Formularza SRS i odesłanie go skanem na adres mailowy: n.furman@adm.uw.edu.pl lub mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl. Po akceptacji przez Biuro Ewidencji Nieruchomości, Biuro przesyła formularz do Działu Aplikacji Komputerowych celem usunięcia uprawnień.

Formularz SRS [pobierz]