System Planista

Planista wspomaga układanie planu zajęć w jednostkach dydaktycznych uczelni. Pracuje w ciągłym połączeniu z bazą danych USOS. Aplikacja umożliwia oglądanie danych z różnych perspektyw (sale, przedmioty lub pracownicy; terminy lub spotkania), pozwalając na wybór najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji ujęcia prezentowanych informacji. Istotną cechą działania Planisty jest możliwość układania planu niezależnie dla różnych tygodni, a tym samym planowanie zajęć o mało regularnych terminach spotkań (np. w przypadku studiów zaocznych). Inną przydatną opcją jest możliwość automatycznego pomijania dni oznaczonych w kalendarzu wydarzeń uczelni jako wolne od zajęć. Dostępna jest też funkcja wykrywania różnego rodzaju niespójności i konfliktów (np. nakładające się terminy zajęć w jednej sali) i zarządzania nimi.

 

Nadawanie uprawnień

Nadawanie uprawnień odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Planista (USOS) i odesłanie go skanem na adres mailowy: n.furman@adm.uw.edu.pl lub mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl. Po akceptacji przez Biuro Ewidencji Nieruchomości, Biuro przesyła formularz do Działu Aplikacji Komputerowych w celu nadania uprawnień.

Formularz Planista [pobierz]

 

Logowanie do systemu Planista

Warunkiem możliwości korzystania z systemu Planista jest posiadanie konta w systemie USOS. W celu nadania dostępu/zmiany uprawnień do USOS należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: http://usos.it.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy/. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie zakładania konta w systemie USOS, proszę kontaktować się z Działem Aplikacji Komputerowych (DAK) pod numerem telefonu: (22) 55 22 111 bądź przez formularz zgłoszeniowy: JIRA.

Aby sprawdzić jakie posiada się konta na Uniwersytecie Warszawskim trzeba zalogować się do: mojekonto.uw.edu.pl (logowanie kontem CAS – login: PESEL i hasło).

Logowanie do systemu Planista odbywa się loginem nadanym przez DAK oraz hasłem do „szarego” (starego) USOS. W przypadku każdej aktualizacji szarego USOSa przez DAK, należy samodzielnie zaktualizować do najnowszej wersji również Planistę 3 aby móc się zalogować i zadziałał system!

 

Plik instalatora (wejdź i zaktualizuj: Ten komputer – Windows 10 Pro (dysk C) – Projekt – Planista – Planista3.exe) – przed ściągnięciem aplikacji, proszę sprawdzić datę dodania instalatora na dysk, tak by zgadzała się z datą aktualizacji (ten sam dzień, bądź później)

Instrukcja [pobierz]

 

Konfiguracja Planisty

1. USOS – środowisko produkcyjne

Adres bazy danych: 193.0.72.226
Port bazy danych: 6999
Domyślna baza danych: USOS
Niestandardowy adres BIRT: https://birt.net.uw.edu.pl/usos-birt-connector/birt
Nie ma potrzeby konfigurowania pozostałych parametrów.

2.  TESTDAK – środowisko testowe

Adres bazy danych: 193.0.72.226
Port bazy danych: 5999
Domyślna baza danych: TESTDAK
Niestandardowy adres BIRT: https://birt-dev.net.uw.edu.pl/usos-birt-connector/birt
Nie ma potrzeby konfigurowania pozostałych parametrów.

 

Usunięcie uprawnień

Skasowanie uprawnień (usunięcie konta) odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Planista (USOS) i odesłanie go skanem na adres mailowy: n.furman@adm.uw.edu.pl lub mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl. Po akceptacji przez Biuro Ewidencji Nieruchomości, Biuro przesyła formularz do Działu Aplikacji Komputerowych celem usunięcia uprawnień.

Formularz Planista [pobierz]