Sprawozdanie Rektora UW z działalności uczelni

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu UW zostało przyjęte „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2023 roku”. W dokumencie opisane są najważniejsze wydarzenia i działania uczelni z poprzedniego roku kalendarzowego. Sprawozdanie zawiera informacje i dane statystyczne m.in. dotyczące nieruchomości UW, które znajdują się w rozdziale:  „Nieruchomości, inwestycje, projekty cyfrowe“.

Sprawozdania roczne Rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego [zobacz]