Dodawanie/modyfikacja budynków/sal – USOS/SRS

Zgłoszenie nowych budynków oraz sal lub ich zmian do bazy USOS, powinno zawierać kompletne i jednoznaczne informacje, dotyczące zgłaszanych obiektów i ich charakteru:

  1. Nazwa jednostki organizacyjnej UW
  2. Numer i nazwa budynku*
  3. Numer i nazwa sali*
  4. Miejsce umiejscowienia sali w budynku – w celu ułatwienia znalezienia przestrzeni (np. numer piętra, korytarz za szatnią, przy schodach ewakuacyjnych, obok biblioteki itp.)
  5. Liczba miejsc (ewentualnie też metraż sali)
  6. Typ sali** (sala dydaktyczna, pokój pracowniczy)
  7. Adres
  8. Współrzędne geograficzne
  9. Fotografia sali
  10. Wyposażenie sali (np. komputer, ekran/telewizor plazmowy, projektor/rzutnik ekranu, mikrofon, tablica biała/kredowa/interaktywna, wizualizer, nagłośnienie, pulpit sterujący, dvd, klimatyzacja, wzmacniacz mikrofonowy/uniwersalny, inne)

 

* w przypadku nowych przestrzeni, numery i nazwy ustalane są z Biurem Ewidencji Nieruchomości

** proszę zwrócić uwagę na kategorię – Typ sali, wszelkie zmiany charakteru sal np. z Sali dydaktycznej na Pokój pracowniczy, muszą być zgłoszone do BEN.

 

Przedmiotowe zgłoszenia nowych obiektów do bazy USOS, mają na celu wyeliminowanie potencjalnych błędów w bazie.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo:

mgr Mateusz Matyjasek
e-mail: mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl
tel. (22) 55 21 565