Zarządzenie nr 2 Kanclerza UW w sprawie zwolnienia z opłat za wynajmowanie sal w obiektach uniwersyteckich przez uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie oraz samorządy studentów i
06 marca 2024

ZARZĄDZENIE NR 2 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wynajmowanie sal w obiektach uniwersyteckich przez uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie oraz samorządy studentów i doktorantów


Zarządzenie nr 1 Kanclerza UW w sprawie opłat za wynajmowanie sal i pomieszczeń w obiektach uniwersyteckich
22 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 1 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie opłat za wynajmowanie sal i pomieszczeń w obiektach uniwersyteckich

Stawki odpłatności za udostępnienie:

– sal (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– pomieszczeń (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– powierzchni (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– terenów (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

– miejsc parkingowych (cenniki, umowy najmu, aneksy, porozumienia, pisma itp.),

jednostkom organizacyjnym UW oraz podmiotom zewnętrznym na cele nie związane z działalnością statutową UW, opracowują i aktualizują jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, które wykonują zadania administrowania nieruchomościami odpowiednio dla przypisanego im obszaru eksploatacji. Stawki odpłatności przed ich wprowadzeniem w życie wymagają zatwierdzenia przez Zastępcę Kanclerza ds. Nieruchomości.

Projekty dokumentów zawierające stawki odpłatności, uprzejmie proszę przysłać na adres mailowy: sekretariat.zkn@adm.uw.edu.pl