UWAGA!!! Nowy formularz rezerwacji sal i zgłoszenia imprez!!! Obowiązuje od 1 października 2022 r.
12 września 2022

Na stronie Monitora UW zostało opublikowane ZARZĄDZENIE NR 110 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i bezpieczeństwa imprez. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. Do Zarządzenia dołączony został uaktualniony formularz rezerwacji sal. Dokumenty znajdują się na stronie Biura Ewidencji Nieruchomości – Dokumenty do pobrania [zobacz].

Tym samym, z dniem 1 października 2022 r., traci moc ZARZĄDZENIE NR 29 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez​ (M.2016.102.Zarz.29)​.


Biuro Ewidencji Nieruchomości
03 grudnia 2019

Biuro Ewidencji Nieruchomości (BEN) mieści się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w budynku Auditorium Maximum, na I piętrze, w pokojach: 8 i 10