Usługa wynajmu sal ogólnouniwersyteckich od roku akademickiego 2021/2022 zostaje zawieszona do odwołania
16 września 2021

W związku wyłączeniem Gmachu Starego BUW z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022, wszystkie rezerwacje na dodatkowe wydarzenia (w tym kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, kursy i szkolenia, a także inne wydarzenia) w budynkach i salach  z puli ogólnouniwersyteckiej zostają wstrzymane do odwołania [więcej]


Formularz Planista
19 grudnia 2019

Planista wspomaga układanie planu zajęć w jednostkach dydaktycznych uczelni. Pracuje w ciągłym połączeniu z bazą danych USOS.


Formularz SRS

System Rezerwacji Sal (w skrócie SRS) umożliwia przeglądanie na stronie rozkładu zajęć dla dowolnej sali w wybranym tygodniu oraz rezerwowanie terminów i sal dla istniejących bądź nowych wydarzeń niezwiązanych z zajęciami dydaktycznymi.


Biuro Ewidencji Nieruchomości
03 grudnia 2019

Biuro Ewidencji Nieruchomości (BEN) mieści się na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w budynku Auditorium Maximum, na I piętrze, w pokojach: 8 i 10