Usługa wynajmu sal ogólnouniwersyteckich od roku akademickiego 2021/2022 zostaje zawieszona do odwołania
16 września 2021

W związku wyłączeniem Gmachu Starego BUW z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022, wszystkie rezerwacje na dodatkowe wydarzenia (w tym kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, kursy i szkolenia, a także inne wydarzenia) w budynkach i salach  z puli ogólnouniwersyteckiej zostają wstrzymane do odwołania [więcej]


AKTUALIZACJA – Organizacja publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego (01.07.2021 r.)
19 października 2020

UWAGA AKTUALIZACJA!!!

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało wydane Zarządzenie nr 98 rektora UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy m.in. organizacji wydarzeń zgodnie aktualnymi wymogami higieniczno-sanitarnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. [czytaj]

Zgodnie § 5 Zarządzenia: „Publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne, naukowe, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia (…)„.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego [więcej]


Wzór formularza rezerwacji i zgłoszenia imprez w okresie Covid-19 (obowiązuje od dnia 15.09.2020 r. do odwołania)
15 września 2020

Dokument obowiązuje w okresie epidemicznym (Covid-19):

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [pdf]

Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez [docx]


Komunikacja z Biurem Ewidencji Nieruchomości
12 marca 2020

Biuro Ewidencji Nieruchomości od dnia 1 lipca b.r. powraca do pracy w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Przyjęcia interesantów w wyjątkowych sytuacjach, odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu oraz przy zachowaniu zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelka korespondencja do Biura Ewidencji Nieruchomości, powinna być kierowana w formie mailowej bądź w formie papierowej składana w Kancelarii UW, a pozostałe sprawy załatwiane telefonicznie. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów podane są w zakładce kontakty.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronie głównej UW >> patrz


Formularz rezerwacji i zgłoszenia imprez
19 grudnia 2019
Formularz Planista