Zarządzenie nr 2 Kanclerza UW w sprawie zwolnienia z opłat za wynajmowanie sal w obiektach uniwersyteckich przez uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie oraz samorządy studentów i

Zarządzenie nr 2 Kanclerza UW w sprawie zwolnienia z opłat za wynajmowanie sal w obiektach uniwersyteckich przez uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie oraz samorządy studentów i

ZARZĄDZENIE NR 2 KANCLERZA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wynajmowanie sal w obiektach uniwersyteckich przez uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie oraz samorządy studentów i doktorantów


Data publikacji: 06 marca 2024