Formularz SRS
19 grudnia 2019

System Rezerwacji Sal (w skrócie SRS) umożliwia przeglądanie na stronie rozkładu zajęć dla dowolnej sali w wybranym tygodniu oraz rezerwowanie terminów i sal dla istniejących bądź nowych wydarzeń niezwiązanych z zajęciami dydaktycznymi.


Formularz Planista

Planista wspomaga układanie planu zajęć w jednostkach dydaktycznych uczelni. Pracuje w ciągłym połączeniu z bazą danych USOS.