Kontakt

Biuro Ewidencji Nieruchomości od dnia 1 lipca b.r. powraca do pracy w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Przyjęcia interesantów w wyjątkowych sytuacjach, odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu oraz przy zachowaniu zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelka korespondencja do Biura Ewidencji Nieruchomości, powinna być kierowana w formie mailowej bądź w formie papierowej składana w Kancelarii UW, a pozostałe sprawy załatwiane telefonicznie. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

 

Biuro Ewidencji Nieruchomości

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Auditorium Maximum, piętro I, pok. 8, 10
e-mail: ben@adm.uw.edu.pl

Godziny pracy biura
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Zespół Biura Ewidencji Nieruchomości:

Pokój 10

Kierownik:
mgr inż. Maria Wysocka tel. (22) 55-20-876
e-mail: Maria.Wysocka@adm.uw.edu.pl

inż. Magdalena Olszewska tel. (22) 55-21-030
e-mail: magdalena.olszewska@adm.uw.edu.pl

mgr Daniel Paszyński tel. (22) 55-20-511
e-mail: daniel.paszynski@adm.uw.edu.pl

mgr inż. Monika Piechnik tel. (22) 55-20-511
e-mail: Monika.Piechnik@adm.uw.edu.pl

Pokój 8

mgr Natalia Furman tel. (22) 55-24-020
e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl

mgr Mateusz Matyjasek tel. (22) 55-21-565
e-mail: mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl

 

Dyrektor ds. Nieruchomości

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Auditorium Maximum, piętro I, pok. 9
e-mail: dyrektor.nieruchomosci@adm.uw.edu.pl

Pokój 9

Dyrektor ds. Nieruchomości
mgr inż. arch. Andrzej Alinkiewicz tel. (22) 55-24-203

 

Jak dotrzeć?