AKTUALIZACJA – Organizacja publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego (01.07.2021 r.)

AKTUALIZACJA – Organizacja publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego (01.07.2021 r.)

UWAGA AKTUALIZACJA!!!

W dniu 18 czerwca 2021 r. zostało wydane Zarządzenie nr 98 rektora UW w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19. Dokument dotyczy m.in. organizacji wydarzeń zgodnie aktualnymi wymogami higieniczno-sanitarnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. [czytaj]

Zgodnie § 5 Zarządzenia: „Publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne, naukowe, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia (…)„.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego [więcej]


Data publikacji: 19 października 2020