Wykaz sal ogólnouniwersyteckich

Wykaz obiektów z puli ogólnouniwersyteckiej będących w dyspozycji Biura Ewidencji Nieruchomości, Biura ds. Nieruchomości „Powiśle” oraz Biura Gospodarczego, w pionie Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości:

 

WYKAZ BIUR i OBIEKTÓW ORAZ KONTAKT:

I. BIURO EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI

1. AUDYTORIUM MAXIMUM (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

2. BUDYNEK STAREJ BIBLIOTEKI UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

3. PAŁAC KAZIMIERZOWSKI (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– wszystkie sale

4. PAŁAC TYSZKIEWICZÓW-POTOCKICH (ul. Krakowskie Przedmieście 32)
– sala Balowa
– sala Bilardowa

5. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Żurawia 4)
– Aula

6. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Karowa 20)
– sala Kolumnowa

kontakt: mgr Natalia Furman
tel. (22) 55 24 020
e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl

kontakt: mgr Mateusz Matyjasek
tel. (22) 55 21 565
e-mail: mateusz.matyjasek@adm.uw.edu.pl

 

II. BIURO DS. NIERUCHOMOŚCI „POWIŚLE”

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Dobra 55)
– wszystkie sale

kontakt: mgr Konrad Karolak
tel. (22) 55-26-111
e-mail: konrad.karolak@adm.uw.edu.pl

2. BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE – BUW (ul. Dobra 56/66)
– sala Widowiskowa

kontakt: mgr inż. Tomasz Kosik
tel. (22) 55-25-079
e-mail:  Tomasz.Kosik@adm.uw.edu.pl

 

III. BIURO GOSPODARCZE

1. TEREN KAMPUSU CENTRALNEGO (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

kontakt: Tomasz Zwierzchowski
tel. (22) 55-22-006, 600-938-622
e-mail: t.zwierzchowski@uw.edu.pl

2. TEREN KAMPUSU OCHOTA (ul. Banacha, Żwirki i Wigury, Miecznikowa, Pasteura)

kontakt: mgr Tomasz Kacprowicz
tel. (22) 55 40 709, 606-739-729
e-mail: tomasz.kacprowicz@adm.uw.edu.pl

 

Mapa Kampusu Głównego UW [mapa]

Mapa uniwersytecka Warszawy [mapa]