Wykaz sal ogólnouniwersyteckich

UWAGA!!!

W związku wyłączeniem Gmachu Starego BUW z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022, wszystkie rezerwacje na dodatkowe wydarzenia (w tym kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, kursy i szkolenia, a także inne wydarzenia) w budynkach i salach  z puli ogólnouniwersyteckiej zostają wstrzymane do odwołania [więcej]

 

AUDITORIUM MAXIMUM (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – budynek tylko dydaktyczny

 • Aula im. A. Mickiewicza z balkonem – 838 miejsc siedzących (możliwość wynajmu 1-2 kabin dla tłumaczy)  [zobacz zdjęcia]
 • Aula im. A. Mickiewicza bez balkonu – 559 miejsc siedzących  [zobacz zdjęcia]
 • sala A – 168 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia]
 • sala B – 182 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia]
 • sala C – 179 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia]
 • sala D – 184 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia]
 • sala E – 20 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia]sala wyłączona z użytkowania od roku akademickiego 2020/2021
 • sala F – 12 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia]sala wyłączona z użytkowania od roku akademickiego 2020/2021

BUDYNEK DAWNEJ BIBLIOTEKI UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – budynek wyłączony z użytkowania dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022

PAŁAC KAZIMIERZOWSKI (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)

 • sala 15 – 15-30 miejsc siedzących (w reżimie sanitarnym 18 miejsc siedzących) [zobacz zdjęcia] – sala wewnętrzna udostępniana TYLKO na posiedzenia Komisji Senackich oraz biur administracji centralnej
 • sala 7 im. J. Brudzińskiego – 100 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia] – sala wyłączona z użytkowania od roku akademickiego 2021/2022

PAŁAC TYSZKIEWICZÓW-POTOCKICH (ul. Krakowskie Przedmieście 32)

 • sala Balowa (przejście przez salę Bilardową) – 100 miejsc siedzących [zobacz zdjęcia] – od roku akademickiego 2017/2018 sala wynajmowana jest tylko jednostkom dydaktycznym, naukowym, badawczym oraz administracji UW sale wyłączone z użytkowania od roku akademickiego 2021/2022

BUDYNEK DYDAKTYCZNY (ul. Żurawia 4) – budynek tylko dydaktyczny

 

UWAGA!!!

1. Rezerwacja sal w Gmachu d. BUW i Auditorium Maximum na dany rok akademicki rozpoczyna się zawsze na tydzień przed rozpoczęciem każdego semestru (poniedziałek poprzedzający dany semestr)!

2. Pomiędzy dodatkowymi spotkaniami/wydarzeniami/egzaminami musi być uwzględniona co najmniej godzinna przerwa (w reżimie COVID – dwugodzinna)!

 

Mapa Kampusu Głównego UW [mapa]