Rejestracja uczestników na szkolenia

Biuro Ewidencji Nieruchomości nie prowadzi obecnie rejestracji na szkolenia z systemów: SRS i Planista