Limit miejsc w salach dydaktycznych i konferencyjnych z puli ogólnouniwersyteckiej

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce sprawia, że w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna będzie realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. W związku z powyższym, przedstawiamy liczbę miejsc* w salach dydaktycznych i konferencyjnych z puli ogólnuniwersyteckiej przy zachowaniu reżimu sanitarnego 1,5-metrowego [zobacz]

Ogólne wytyczne przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej w Uniwersytecie Warszawskim (stan na dzień 14.09.2020 r.) [zobacz]

 

* przy wyliczaniu miejsc uwzględniono tylko miejsca z pulpitami lub ławkami