Komunikacja z Biurem Ewidencji Nieruchomości

Komunikacja z Biurem Ewidencji Nieruchomości

Biuro Ewidencji Nieruchomości od dnia 1 lipca b.r. powraca do pracy w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Przyjęcia interesantów w wyjątkowych sytuacjach, odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu oraz przy zachowaniu zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelka korespondencja do Biura Ewidencji Nieruchomości, powinna być kierowana w formie mailowej bądź w formie papierowej składana w Kancelarii UW, a pozostałe sprawy załatwiane telefonicznie. W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów podane są w zakładce kontakty.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronie głównej UW >> patrz


Data publikacji: 12 marca 2020