Dyrektor ds. Nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 211 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 września 2020 r. w ramach administracji ogólnouniwersyteckiej powołuje stanowisko Dyrektora ds. Nieruchomości. Do zadań Dyrektora ds. Nieruchomości należy prowadzenie spraw związanych ze stanem prawnym nieruchomości Uniwersytetu Warszawskiego, spraw związanych z ich bieżącą eksploatacją, wszelkich spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami UW czy koordynacja procesów planistycznych, w tym wydawanie zgód na organizacje wydarzeń w ramach sal i budynków z puli ogólnouniwersyteckiej, jak również na terenie Kampusu Centralnego.

Dyrektorowi ds. Nieruchomości bezpośrednio podlegają:
1) Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
2) Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
3) Biuro Ewidencji Nieruchomości
4) Biuro Gospodarcze