Informacje dodatkowe

  1. Dział Sieci Komputerowych UW – uzyskanie usługi WIFI na konferencję więcej
  2. Sekcja ds. Technik Audiowizualnych  – dodatkowe wyposażenie audiowizualne/sprzęt do tłumaczenia symultanicznego więcej
  3. Sekcja ds. Zabezpieczeń Obiektów  – przepustki; jednostka/podmiot zapewniający ochronę/służbę porządkową więcej
  4. Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UW – opinia Inspektoratu w przypadku imprez powyżej 50 osób więcej