Covid-19

Walka z pandemią COVID-19 trwa. Aby była jeszcze bardziej skuteczna, dostosowujemy nasze działania do obecnej sytuacji i wytycznych sanitarnych.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej UW oraz zachowania dystansu społecznego!